Houdt voedsel tot vijfmaal langer vers

Privacybeleid

1. Algemeen

Holmes Products (Europe) Limited (“HPE”) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van de privacy van iedereen die Foodsaver.co.nl (de “Site”) bezoekt of die reageert op onze gastenboeken, wedstrijden of interactieve advertenties. Dit Privacybeleid bepaalt samen met onze gebruiksvoorwaarden de grondslag waarop wij persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, verwerken. In dit Privacybeleid zult u vernemen wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gedeeld of openbaar gemaakt wanneer u de Site bezoekt of reageert op onze advertenties.

Wij kunnen het Privacybeleid af en toe wijzigen en zullen dergelijke wijzigingen onder andere op deze pagina plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent van welke gegevens wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die openbaar maken. Wij laten u eventueel via de homepage weten wanneer dit gebeurt, maar u doet er goed aan om het Privacybeleid regelmatig te bekijken om de wijzigingen te lezen.

Wij maken u erop attent dat de Site links naar en van andere websites kan bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken en inhoud van die andere websites, en de informatiepraktijken van die websites worden niet door dit Privacybeleid gedekt.

De verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (de “Wet”), is Holmes Products Europe Ltd, 1 Francis Grove, London, SW19 4DT, Verenigd Koninkrijk.

2. Persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u ons die vrijwillig verstrekt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld, moet u deze niet aan ons verstrekken.
Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Gegevens die u verstrekt door het invullen van formulieren op de Site. Dit omvat gegevens die verstrekt worden bij de registratie om onze site te gebruiken, bij het abonneren op onze dienst, het plaatsen van materiaal, of het verzoeken om verdere diensten. Wij kunnen u ook om gegevens verzoeken wanneer u een deelneemt aan een door ons gesponsorde wedstrijd of promotie-actie, en wanneer u een probleem met onze site meldt.
  • Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij een aantekening van die correspondentie bewaren.
  • Details van uw bezoeken aan onze site, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, die noodzakelijk zijn voor onze facturering of voor andere doeleinden, en de bronnen waartoe u toegang krijgt.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen proberen wij altijd om een link naar dit Privacybeleid op de betreffende pagina te plaatsen.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Als u wel persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze op de volgende manieren gebruiken, tenzij anders aangegeven:

  • wij kunnen die gegevens opslaan en verwerken om een beter begrip van uw behoeften te krijgen en van hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren;
  • indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij die gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Uw gegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met onze agenten, adviseurs, dienstverleners, dochterondernemingen, vestigingen of ons moederbedrijf. Voor het overige verstrekken wij aan derden geen gegevens over uw individuele bezoeken aan de Site of persoonsgegevens die u identificeren, voor gebruik voor marketing, werving of anderszins, tenzij wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben.

4. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden verzonden aan, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER opereert en werkt voor ons of voor een van onze leveranciers. Dergelijk personeel kan zich onder andere bezighouden met het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens, of het verlenen van ondersteuningsdiensten. Voorzover er sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens naar een bestemming buiten de EER die geen waarborgen biedt voor een passend beschermingsniveau, wordt uw toestemming verkregen. Wij zullen alle redelijk noodzakelijke maatregelen treffen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord hebt gekozen) dat het u mogelijk maakt om op bepaalde delen van onze site te komen, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw naar onze site verzonden gegevens niet garanderen; elke verzending is op uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om onbevoegde toegang te trachten te voorkomen.

5. Automatisch verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kunnen wij gegevens over u verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Voorbeelden van dit soort gegevens zijn de internetbrowser die u gebruikt, het soort besturingssysteem, en de domeinnaam van de website waardoor u naar onze site bent geleid. Dit zijn statistische gegevens over browsingactiviteiten en -patronen van onze gebruikers, die niemand identificeren als persoon.

Wij kunnen ook gegevens verkrijgen over uw algemene internetgebruik door middel van een cookie-bestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer verzonden wordt. Zij helpen ons om de Site te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde Site te leveren. Zij stellen ons in staat om:

  • De grootte en het gebruikspatroon van ons publiek in te schatten.
  • Gegevens over uw voorkeuren op te slaan, en ons zo in staat te stellen de Site aan te passen aan uw individuele interesses.
  • Uw zoekopdrachten te versnellen.
  • U te herkennen wanneer u de Site opnieuw bezoekt.

Met de meeste browsers kunt u alle “cookies” van uw harde schijf blokkeren, een waarschuwing ontvangen, of wissen. Wij verwijzen u naar de instructies van uw browser of naar uw helpscherm indien u meer wilt weten over deze functies.

6. Toegang tot Persoonsgegevens

De Wet geeft u het recht op toegang tot en correctie van gegevens die over u bewaard worden. Uw toegangsrecht kan worden uitgeoefend volgens de Wet. Voor een verzoek om toegang kan een vergoeding in rekening worden gebracht ter dekking van onze kosten voor het verstrekken van details over de gegevens die wij van u hebben. De hoogte van de vergoeding is conform artikel 39 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, hebt u te allen tijde het recht om ons te vragen dit gebruik te beëindigen, door contact op te nemen met ons op info-enquiriesEurope@jardencs.com.

Mocht u vragen hebben over dit Privacybeleid of gegevens uw onze bestanden wensen te verwijderen, stuur ons dan een e-mail op info-enquiriesEurope@jardencs.com of bel ons gratis nummer 0800 052 3615.